Бриллиант жылан


Кызыл жолук жалжалым


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Ботогөз булак


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Биринчи мугалим


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Ажар


Автор:

Касымалы Баялинов


Раздел:

Проза

Узак жол


Автор:

Мукай Элебаев


Раздел:

Проза

Жамийла


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Кассандра тамгасы


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Тоолор кулаганда


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза

Саманчынын жолу


Автор:

Чыңгыз Айтматов


Раздел:

Проза