Перейти к содержимому


Соңку дил баяндар


Фото

wirin_kyz

Сүйгөнүнөн ажыраган акыркы адам мен болоюн...
Jun 20 2018 10:22
 • Сүрөт
  wirin_kyz
  Муңайган акыркы мен болоюн...
  Jun 20 2018 10:56
 • Сүрөт
  Nats
  Баары жакшы болот мага ишен.
  Jun 20 2018 13:19
 • Сүрөт
  wirin_kyz
  Макул :-)
  Jun 20 2018 20:36